ΕφαρμογέςKινητά Tηλέφωνα - Εφαρμογές - Apps
Κατασκευαστές Κινητών Τηλεφώνων όπως η APPLE, η BLACKBERRY, η HTC, η NOKIA και η SAMSUNG διαθέτουν Εφαρμογές (Applications - Apps) κατάλληλες για τα Κινητά Τηλέφωνα της εταιρείας τους. Πολλές από αυτές παρέχονται δωρεάν. Κατασκευαστές όπως η HUAWEI και η PANASONIC συστείνουν το Google Play, μια αξιόπιστη πηγή Εφαρμογών, πολλές από τις οποίες επίσης προσφέρονται δωρεάν. Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστότοποι που προσφέρουν Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα διαφόρων ειδών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγχουμε τη φερεγγυότητα αυτών των ιστότοπων για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις (δυσλειτουργίες, ιούς, spam, malware κ.ά.).
                                                                         e-mobiles

Εφαρμογές και Παιχνίδια
ανά Κατασκευαστή Κινητών Τηλεφώνων

     Εφαρμογές από το Google Play            Εφαρμογές από τον Κατασκευαστή

     WhatsApp Messenger: εφαρμογή για Δωρεάν SMS και επικοινωνία μεταξύ των iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, Nokia.

                                                                                                                                       
ACER: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
ACER: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
AEG: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
AEG: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
ALCATEL: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
ALCATEL: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
APPLE: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
APPLE: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
APPLE: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στην APPLE - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
APPLE: WhatsApp Messenger - ΔΩΡΕΑΝ μηνύματα SMS
                                                                                                                                       
BLACKBERRY: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
BLACKBERRY: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
BLACKBERRY: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στη BlackBerry - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
BLACKBERRY: WhatsApp Messenger - ΔΩΡΕΑΝ μηνύματα SMS
                                                                                                                                       
HTC: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
HTC: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
HTC: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στην HTC - ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
HUAWEI: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
HUAWEI: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
HUAWEI: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στη HUAWEI - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
LG: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
LG: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
MLS: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
MLS: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
MOTOROLA: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
MOTOROLA: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
NOKIA: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
NOKIA: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
NOKIA: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στη NOKIA - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
NOKIA: WhatsApp Messenger - ΔΩΡΕΑΝ μηνύματα SMS
                                                                                                                                       
PANASONIC: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
PANASONIC: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
PANASONIC: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στην PANASONIC - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
SAMSUNG: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
SAMSUNG: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
SAMSUNG: Εφαρμογές - Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στη SAMSUNG - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
SONIM: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
SONY: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
SONY: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
TELME: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
TELME: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
VIVA CO: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
VIVA CO: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ
                                                                                                                                       
ZTE: Εφαρμογές για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλές ΔΩΡΕΑΝ
ZTE: Παιχνίδια για Κινητά Τηλέφωνα στο Google play - πολλά ΔΩΡΕΑΝ

                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                      

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ WEB MALL